"

Sprawdź za co utracisz dobrą reputację a nawet papiery

20.04.2023

 "Użyczanie CKZ” może stanowić dodatkowe źródło dochodu posiadacza Certyfikatu.


 Obowiązujące przepisy pozwalają na pełnienie funkcji zarządzającego transportem 
w innych przedsiębiorstwach.

  Często jednak pytacie jak uniknąć kar nakładanych na zarządzającego transportem,  
jakie zapisy w umowie dodać, aby nie płacić mandatów.  
 Wysokość mandatu na może wynieść od 200 zł do 2000 zł  za jedno naruszenie, 
maksymalnie 3000 zł przy jednej kontroli na drodze. 
  
- Zgodnie z rozp. 1071/2009 zarządzający transportem ma obowiązek 
 „w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorcy”.  

  Teoretycznie można się umówić z przedsiębiorcą na zwrot pieniędzy za nałożone mandaty,  
ale nie zabezpieczy to przed utratą dobrej reputacji,  do której może dojść już w wyniku 
 nałożenia 2 mandatów lub wydania 2 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary za  tzw. najpoważniejsze naruszenia.  

  Zanim dojdzie do utraty dobrej reputacji prowadzone jest postępowanie, w trakcie którego można wykazać,  
że zarządzający nie miał wpływu na powstanie naruszeń,  ale trzeba to udowodnić.   
Po utracie dobrej reputacji posiadacz Certyfikatu traci uprawnienia do pełnienia funkcji zarządzającego  
transportem co najmniej na rok.  
 Po tym czasie musi ponownie przystąpić do egzaminu państwowego lub przejść co najmniej 3 miesięczna 
szkolenie mające na celu potwierdzenie jego kwalifikacji.    
Listę najpoważniejszych naruszeń określa  załącznik nr 1 do rozporządzenia 2016/406 i należą do nich min.:
  
1. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy).   
2. Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografu.  
3. Kierowanie pojazdem bez ważnego poświadczenia przeprowadzenia 
badania zdatności do ruchu drogowego wymaganego przez prawo UE.  
4. Nieutrzymywanie pojazdu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i w stanie zdatności 
do ruchu drogowego powodujące bardzo poważną usterkę układu hamulcowego,   połączeń układu kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia lub innego 
wyposażenia mogącą spowodować bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego   prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu  
5. Przewóz pasażerów lub towarów bez posiadania ważnego prawa jazdy  
6. Transport towarów niebezpiecznych w sposób zakazany lub przy użyciu niezatwierdzonych środków zabezpieczających, 
tym samym stanowiący  zagrożenie życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby  to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.  
7. Przewóz towarów bez posiadania ważnej licencji wspólnotowej (np.: brak licencji, licencja została sfałszowana, wycofana, wygasła itp.).

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy na szkolenie: https://akademia-transportowca.elms.pl/produkt/szkolenie-dla-zarzadzajacych-transportem137124678/##D##T_blankhtps://akademia-transportowca.elms.pl/produkt/szkolenie-dla-zarzadzajacych-transportem137124678/https://akademia-transportowca.elms.pl/produkt/szkolenie-dla-zarzadzajacych-transportem137124678/


TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770