"

Terminy egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w ITS 2024

Terminy egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w ITS 2024

Kto szanuje swój czas i pieniądze warto solidnie przygotować się do egzaminu ponieważ jest to egzamin trudny. 

Egzamin składa się z częsci teoretycznej - testy oraz części praktycznej - zadania,  obszernie  egzamin opisany jest na naszej stronie: 

akademiatransportowca.com.pl/kurs

oraz w poradniku poniżej: 

 - Instrukcja wypełniania testów i zadań 

Terminy egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych źródło ITS: 

Harmonogram egzaminów w 2024

Egzaminy w niedziele organizowane są tylko w przypadku bardzo dużej liczby chętnych.
W przypadku bardzo dużeli liczby osób chętnych na egzaminy w Warszawie, egzaminy będą organizowane w piątek.

 

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Katowice

Kielce

Kraków

 Łódź 

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Tęgoborze
(powiat
nowo
sądecki)

Wrocław

Warszawa

01/2024

 

 

 

27-28

 

 

20-21

 

 

13, 27

02/2024

 

10-11

 

24-25

 

10-11


 

 

 

10-1110, 24

03/2024

16-17

 

2-3

 

2-316-17

2-3

23-2416-1723-249, 23

04/2024

 

6-7


13-146-720-21

12-piątek, 13

05/2024

 

 


18-19
25-2611-1211, 25

06/2024

 

15-16

 

15-1629-308-922-23
22-2315, 29

07/2024

 

 

6-727-2813-1413-1420-21
20

08/2024

 

 10-11

 

24-25

10-113-43, 24

09/2024

 14-15

 

21-2228-297-814-1521-22


7, 21

10/2024

 

12-13
26-2712-1326-27
5-65, 19, 26

11/2024

 

 

23-24
16-1723-2416-173023

12/2024

 

7-8 

 

7-8


7-87, 14

 

UWAGA:

  1. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w wymaganym terminie (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu), Instytut nie gwarantuje udziału Kandydata w egzaminie w wybranym terminie.
  2. Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  3. Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.
  4. Terminy egzaminów wyznaczane są na soboty zgodnie z poniższym planem egzaminów. Przy dużej liczbie chętnych egzamin może zostać wyznaczony również na niedzielę.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z poniższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i każdy Kandydat jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu. Zawiadomienia o egzaminie zwykle wysyłane są listem priorytetowym, kwalifikacja osób  na poszczególne tury egzaminacyjne i wysyłka zawiadomień następuje w piątek w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Uczestnicy egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, którzy ze względu na zdrowotne ograniczenia, np. ze względu na niepełnosprawność ruchową, mają problemy związane z przemieszczaniem się (osoby na wózku inwalidzkim), proszone są o poinformowanie Instytutu Transportu Samochodowego o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem egzaminu.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 43 85 370; 22 43 85 380


TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770