"

Rozliczenia czasu pracy kierowców - oszczędności czy koszty

Rozliczenia czasu pracy kierowców - oszczędności czy koszty

Z czego wynika obowiązek prowadzenia ewidencji ? 
Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców wynika z ustawy i późniejszej zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U.2013.567 z dn. 16 maja 2013r. 

Ustawa ta określiła wymagania dotyczące podjęcie i wykonywanie transportu drogowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1071/2009. 

Czy są kary za brak ewidencji czasu pracy kierowców ? 

Tak zgodnie z wymienioną ustawą powyżej w załączniku nr. 3 pozycja 8.3 mówi: 

 • Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców  - kara 1000zł za każdego kierowcę. 
Co gorsza nieposiadanie takich dowodów przez sąd jest traktowane w taki sposób jak poniżej, umowy pod stołem są ciężkie do wybronienia w sądzie gdy nie ma się dowodów, cytat z wyroku sądowego - IIIAPa 106/19 dotyczący ustalenia wysokości należności z tytułu diet w podróżach międzynarodowych i na terenie kraju - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dn. 27 sierpnia 2021 r. 

"...

..." 

Przestrzegam też przed drogą na skróty, bo konsekwencje finansowe są większe, gdy okaże się, że prowadzona ewidencja czasu pracy jest np. fałszowana. Wtedy zgodnie z załącznikiem ustawy o transporcie drogowym nr. 3 - 

- Fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowa udostępnienia jej kontrolerom - kara 8000zł oraz nałożenie na przedsiębiorcy zgodnie z 3.11 BPN - Bardzo Poważne Naruszenie. 


Oszczędności na koszcie zlecenia rozliczenia. 


Dziwne, ale prawdziwe. Przytoczony przypadek powyżej gdy kierowca odchodząc znajduje przychylnego prawnika nie jest przypadkiem odosobnionym i takich spraw co roku jest kilkadziesiąt wystarczy wykupić płatny dostęp do wyroków sądowych. 
 • Więc posiadanie ewidencji może nas wybronić od domniemanych kwot przytoczonych w pozwie.
 • Dodatkowo dzięki wyliczeniom przedsiębiorca spełnia wymagania Pakietu Mobilności gdy zastosuje kwoty wypłacane kierowcom do aktualnie obowiązujących stawek godzinowych w UE. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom wynagrodzenia, zawartym w umowie o pracę może z optymalizować:
 1. podstawę oskładkowania do ZUS,
 2. obniży podstawę opodatkowania do Urzędu Skarbowego ,
 3. podniesie wirtualne diety, 
 4. otrzymuje dokumentację stanowiącą źródło informacji na temat wykroczeń kierowców w jego firmie dzięki czemu ilość wykroczeń zmniejsza się po kilku miesiącach od podpisywania przez kierowców raportów kontrolnych, 
 5. jest dokumentacją niezbędną w przypadku pracy w kabotażach oraz przy kontroli służb kontrolnych za granicą przez system delegowania IMI.
Czy sam plik DDD zapisany na komuterze wystarczy ? 

Niestety nie, ewidencja czasu pracy prowadzona od 29 maja 2022 roku obejmuje:

 • liczbę godzin przepracowanych z uwzględnieniem rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • liczbę dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbę godzin dyżuru z uwzględnieniem godziny jego rozpoczęcia i zakończenia, a także ze wskazaniem, czy dyżur był pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
 Potrzebujesz raportów kontrolnych, rozliczenia czasu pracy kierowców innych specjalistycznych usług dla firm transportowych?                   - Zapraszamy do kontaktu: info@transportowcy.com.pl, tel. 534512770


TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770