"

Prawo o ruchu drogowym

Zmiana dotycząca punktów karnych dla kierowców.

Już jest, a niedługo stare/ nowe prawo dotyczące ruchu drogowego oraz niektórych innych ustaw, wchodzi w życie. 
Prezydent RP podpisał, a następnie rządowe centrum legislacji opublikowało ustawę z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

Co pierwotnie chciano zrobić? 
Pierwotnie ustawa zawierała opłaty ewidencyjne i kwestie dotyczące bezpieczeństwa pasażerów w transporcie drogowym w przewozie osób prawa i obowiązki stron posługujących się aplikacjami. 

Posłowie w sejmie zmienili artykuł 5. 11strona wymienionej ustawy, która mówi: 

7)  art. 28  ... rejestr o którym mowa ... jest prowadzony w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. 
Wymienione są osoby, które podlegają obowiązkowi rejestracji wszystkich zdarzeń w tym systemie, kierowców, instruktorów, wykładowców, lekarzy, psychologów. 
Zdarzeń które podczas nadawania uprawnień wszyscy wymienieni w ustawie muszą rejestrować w tym systemie. 

Wracając do brzegu i nie przytaczając całej ustawy w podpunkcie 16 który odnosi się do art. 98 zmieniono WYRAZ "2 LATA " na " 1 roku" . 

Co to oznacza ? 

Zmieniają się okresy kasowania punktów karnych z dwóch lat do jednego roku ! :))
Przywrócono również kursy redukujące punkty karne prowadzone w WORD - ach. 

Chciało by się powiedzieć  ach co za piękny rok wyborczy najpierw zabierają potem łaskawie dają. 

Co jeszcze zmieniono a jest bardzo ważne? 

Po protestach taksówkarzy i grup zawodowych związanych z dziką konkurencją dużych firm korzystających z aplikacji internetowych, gdzie nikt nie panował nad chaosem, kierowcami bez uprawnień i przypadkami naruszeń cielesnych pasażerów, wprowadzono nowy obowiązek!

Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, którym zleca przewóz osób, w zakresie:

1) tożsamości;

2) posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy;

3) niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Weryfikacja następować będzie przez okazanie przez osobę, której przedsiębiorca zleca przewóz osób dokumentu tożsamości, dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz zaświadczenia o niekaralności wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem współpracy.

opracowanie: transportowcy
Źródło: Kancelaria Prezydenta RPTSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770