"

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców

Już od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. Zmiany spowodowane były koniecznością dostosowania przepisów do następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567),
2) wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15 (Dz. U. poz. 2206),
3) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480),
4) ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1180) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 lipca 2019 r.

Poniżej znajdziecie plik do pobrania zawierający tekst ustawy.


Do pobrania:

TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770