"

Czas pracy kierowcy - ile "15" w tygodniu, ile pauz 9 godzin w tygodniu

Zleć nam rozliczanie a zyskasz - zniżki dzięki zastosowaniu przepisów, spokój i pewność dzięki współpracy z trenerami z wielkiej trójki producentów oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców. 

Nasza praca - ewidencja czasu pracy kierowców - to usługa, praca biura rachunkowego, transportowców
i producenta oprogramowania dodatkowo zawsze konsultujemy przepisy z prawnikami transportu. 

Transportowe Biuro Rachunkowe - Rozliczenia wynagrodzenia kierowców zgodne z Pakietem Mobilności

Wracając do tematu, przy odpowiedzi na to pytanie zawsze trzeba spojrzeć do 3 tygodni wstecz pracy kierowcy. 

  W przepisach regulujących czas pracy kierowcy zawodowego na próżno szukać bezpośredniej definicji tytułowej „piętnastki”, czyli maksymalnego czasu pracy kierowcy w ciągu doby. Można umownie przyjąć, że „piętnastka” to maksymalny czas pracy kierowcy w ciągu doby. Zarówno w rozporządzeniu 561/2006 jak i w umowie AETR znajdziemy za to artykuł mówiący o tym, że w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku. Załóżmy, że kierowca ruszył w poniedziałek o godzinie 7:00 rano, więc pauzę dobową może rozpocząć najpóźniej o godzinie 22:00, ponieważ do wtorku do godziny 7:00 rano musi ją zakończyć. Nawet jeśli kierowca będzie stał dłużej, np. do wtorku do godziny 12:00, to pomimo iż faktycznie miał 14 godzin pauzy, zalicza mu się tylko 9 godzin, tyle ile zdążył zrobić w ciągu 24h od momentu zakończenia poprzedniego odpoczynku.

Chcesz podnieść swoją wiedzę na ten temat, mamy tanie szkolenie: 
https://akademia-transportowca.elms.pl/produkt/jak-dobrze-planowac-czas-pracy-kierowcow/


Regularny odpoczynek dobowy wynosi 11h. Można go skrócić do co najmniej 9h maksymalnie 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Jeśli więc we wspomnianym wyżej 24 godzinnym okresie kierowca zrobi 9h odpoczynku dobowego, to dzienny czas pracy kierowcy obejmujący jazdę, inną pracę i dyspozycję stanowi właśnie tytułową „piętnastkę”, która oznacza godziny pracy kierowcy pomiędzy zakończeniem jednego odpoczynku dobowego a rozpoczęciem następnego odpoczynku dobowego. Przy okazji przypominam, że 3 + 9 = 11, ponieważ przepisy regulujące czas pracy kierowcy ciężarówki dopuszczają dzielenie odpoczynku dobowego. Należy pamiętać, że przy dzieleniu odpoczynku dobowego trzeba zrobić w sumie oprócz pauzy 9h dodatkowo co najmniej 3h pauzy bez przerwy. Nie ma także limitów tygodniowych w dzieleniu odpoczynku dobowego, można więc korzystać z tego przepisu nawet codziennie jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ile razy w tygodniu można zrobić pauzę 9h?

Odpowiedź brzmi – nawet 6 razy! Jak to możliwe?

Tak jak napisałam powyżej – przepis mówi, że kierowca ma prawo do skrócenia dziennego okresu odpoczynku maksymalnie 3 razy pomiędzy dwiema pauzami tygodniowymi (art. 8 ust. 4 rozp 561/2006), a nie w tygodniu !!!(przypominajka – tydzień zaczyna się w poniedziałek o godzinie 00:00 a kończy w niedzielę o 23:59). Natomiast tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się najpóźniej po zakończeniu sześciu 24 godzinnych okresów liczonych od końca poprzedniego odpoczynku tygodniowego (przykład – odpoczynek tygodniowy zakończony w poniedziałek o 7:00 rano, kolejny odpoczynek tygodniowy ma się rozpocząć najpóźniej w niedzielę o 7:00 rano). Nie ma zakazu robienia odpoczynku tygodniowego wcześniej, np. jeśli kierowcy kończy się dwutygodniowy czas jazdy (90 godzin) lub tygodniowy czas jazdy (56 godzin). W takiej sytuacji kierowca powinien rozpocząć odpoczynek tygodniowy zanim dojdzie do przekroczenia i stać aż do rozpoczęcia nowego tygodnia (poniedziałek g. 00:00). Odpoczynek dobowy kierowcy może także zostać przedłużony do tygodniowego regularnego lub skróconego odpoczynku.

W jaki sposób więc zrobić sześć razy w ciągu tygodnia pauzę 9 h, lub wykorzystać sześć "piętnastek"?

Załóżmy, że kierowca wyrusza w poniedziałek po odpoczynku tygodniowym i w poniedziałek wykorzystuje 9h odpoczynku dobowego, tak samo we wtorek i w środę. Pracował więc trzy dni po 15 godzin. W czwartek rano przyjechał na załadunek, ale okazało się że doszło do awarii na produkcji i towar nie został przygotowany. Ot, taka codzienność pracy w transporcie. Kto z nas nie spotkał się z taką sytuacją? Kierowca miał więc przestój do piątku rano, wykręcając tym samym pauzę 24h. W tej sytuacji w piątek, sobotę i niedzielę również może wykorzystać po 9 h odpoczynku dobowego, ponieważ w czwartek miał skrócony odpoczynek tygodniowy i limit skróconych odpoczynków tygodniowych mu się wyzerował. Znowu ma do wykorzystania kolejne trzy skrócone odpoczynki dobowe. Nie ma znaczenia czy przed rozpoczęciem tego tygodnia pracy zrobił pauzę 24h czy 45h. Dwie pauzy 24h pod rząd są jak najbardziej dopuszczalne, ponieważ zgodnie z art 8 ust.6 kierowca w ciągu kolejnych dwóch tygodni ma wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny i jeden skrócony okres odpoczynku tygodniowego, z których skrócony ma trwać co najmniej 24h. Nie ma też zakazu robienia większej liczby odpoczynków tygodniowych. Nie jest też powiedziane, czy odpoczynek ma być na początku czy na końcu tygodnia. Odpoczynek wypadający na przełomie tygodnia, tj. rozpoczynający się w niedzielę a kończący w poniedziałek może być zaliczony do jednego lub drugiego tygodnia, ale nigdy do obydwu jednocześnie. Temat odpoczynków tygodniowych i dobowych zostanie jeszcze szczegółowo omówiony w kolejnych wpisach.

Wracając do tematu – należy również pamiętać aby dzienny okres prowadzenia pojazdu nie został przekroczony. Maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu, czyli czas jazdy kierowcy wynosi 9 godzin i dwa razy w tygodniu może zostać wydłużony do maksymalnie 10 godzin. Uwaga – 9:01 to również wydłużenie tego czasu. Liczy się każdorazowe przekroczenie dziewięciu godzin jazdy. Jeśli chodzi o limity jazdy, to odnoszą się one do tygodnia, a nie do okresów pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi. Te dwa pojęcia: tydzień i okres pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi mogą się ze sobą pokrywać ale nie muszą, o czym pisałam we wcześniejszym akapicie. Ustalając harmonogram pracy kierowcy warto więc o tym pamiętać.

TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550 TACHO - +48 534 512 770