"

Wynagrodzenie kierowcy płatne nawet do 21 dnia miesiąca

Ustawa o delegowaniu kierowców była zapowiadana jako duże korzyści zarówno dla kierowców  jak i dla pracodawców. Miała również uprościć naliczanie wynagrodzeń.


Jak się jednak okazuje będą też utrudnienia.


W przypadku kierowców delegowanych dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia w 2 transzach – pierwsza jak zawsze do 10 dnia miesiąca, a druga nawet do 21.


I to jest jakieś uproszczenie, bo faktycznie ciężko było zdążyć z poprawnym naliczeniem wynagrodzeń w terminie, jeśli nie było możliwości zdalnych odczytów aut. Do tego trzeba było uzyskać dane dotyczące odcinków delegowania, żeby prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za pracę za granicą. A to wszystko trwa.


Z jednej strony będzie więc więcej czasu na spokojne rozliczenie kierowców, z drugiej strony jednak powstanie konieczność sporządzania 2 list płac – pierwszej do 10 dnia miesiąca, drugiej do 21 dnia miesiąca.


Kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym, którzy nie są pracownikami delegowanymi będą mieli wynagrodzenia wypłacane wg dotychczasowych zasad.


Przepisy dotyczące zmian w wynagrodzeniach kierowców wchodzą w życie od 19 sierpnia. Żeby z nich skorzystać należy dokonać zmian w regulaminie pracy lub warunkach zatrudnienia. Można to zrobić dopiero po wejściu w życie ustawy.

Szef też może...

Szef też może odliczyć diety

Szef też może....


Przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową i wykonywujący obowiązki kierowcy otrzymali możliwość zaliczenia kosztów diet związanych z podróżami służbowymi do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitów określonych w odrębnych przepisach ( takie same jak dla pracowników). 

Dlaczego tak późno? 

Do tej pory urzędy skarbowe stały na stanowisku, iż diety są do składniki należne tylko dla pracowników. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedzialny za interpretacje podatkowe w interpretacji nr. 0115-KDIT3.4011.438.2023.1.AD dotyczącej kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych w kontekście prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z) zarówno dla transportu krajowego jak i międzynarodowego stwierdził. 

"..Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (właściciel firmy), świadczący usługi transportowe osobiście na rzecz innego podmiotu, odbywając w związku z wykonywaniem tych usług krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, pokreślonych w odrębnych przepisach.." 

Dyrektor KIS - Krajowa Informacja Skarbowa, wyjaśnia, że przedsiębiorca, w tym przypadku właściciel firmy, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, o ile podróże te są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i spełniają określone kryteria. 
Wskazuje także na to, że odesłanie do art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców nie ma zastosowania do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

Przedstawione stanowisko jest zgodne z obowiązującym prawem podatkowym i orzecznictwem sądów administracyjnych. 

Chcesz obniżyć podstawę opodatkowania o wyliczenie diet i delegacji w swojej firmie? 
Zapraszamy do kontaktu tacho@transportowcy.com.pl 

Publikujemy również dla Etransport.pl artykuł na ten temat znajdziesz pod linkiem: 
https://www.etransport.pl/wiadomosc71845.htmlRozliczenia czasu pracy kierowców - oszczędności czy koszty
2023-07-21

Rozliczenia czasu pracy kierowców - oszczędności czy koszty

Z czego wynika obowiązek prowadzenia ewidencji ? Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców wynika z ustawy i późniejszej zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U.2013.567 z dn. 16 maja 2013r. Ustawa ta określiła wymagania dotyczące podjęcie ...
Licencja na transport - jak szybko - wymagania - koszty
2023-07-12

Licencja na transport - jak szybko - wymagania - koszty

Transport na potrzeby własne nie wymaga posiadania licencji, jedynie zaświadczenia. Transport zarobkowy już tak i tu zmiana wprowadzona wprowadzona Pakietem Mobilności z lutego 2022 i wymaganiami od maja 2022 spowodowała niemałe zamieszanie. Należy rozgraniczyć 4 przypadki. 1. Transport międzynarodowy w przewozie rzeczy autami ...
2023-03-30

"Użyczanie CKZ” może stanowić dodatkowe źródło dochodu posiadacza Certyfikatu. Obowiązujące przepisy pozwalają na pełnienie funkcji zarządzającego transportem w innych przedsiębiorstwach. Często jednak pytacie jak uniknąć kar nakładanych na zarządzającego transportem, ...
Czy przewoźnicy podlegają rejestracji w BDO?
2019-11-28

Czy przewoźnicy podlegają rejestracji w BDO?

Obowiązek wpisania do rejestru BDO wynika z rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki świadczonych usług.
Delegacje – komu przysługują i w jaki sposób je rozliczać?
2019-11-23

Delegacje – komu przysługują i w jaki sposób je rozliczać?

Delegacje zwane też dietami stanowią zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej. Nie podlegają one opodatkowaniu i oskładkowaniu w ZUS (stan na listopad 2019), ale od stycznia tego roku mogą już podlegać zajęciom komorniczym, jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie ...
Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców
2019-11-17

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców

Już od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. Zmiany spowodowane były koniecznością dostosowania przepisów do następujących aktów prawnych:1) ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o ...
Wezwanie do zapłaty
2019-10-25

Wezwanie do zapłaty

Co raz częściej zdarza się, że klienci mają problemy z terminowym regulowaniem należności. Dlatego przygotowaliśmy dla Was gotowy wzór wezwania do zapłaty. Dodatkowo zamieszamy również tłumaczenia w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i ...
Nota 40 eur, czyli rekompensata za koszty odzyskania należności
2019-10-25

Nota 40 eur, czyli rekompensata za koszty odzyskania należności

W drugiej połowie 2018 roku ponad 60 % firm transportowych miało problemy z przeterminowanymi należnościami powyżej 60 dni (źródło BIG InfoMonitor). Nagminne jest przeciąganie terminów płatności pod byle pretekstem – bo szef na urlopie a księgowa ...
Czas pracy kierowcy - ile
2019-10-25

Czas pracy kierowcy - ile "15" w tygodniu, ile pauz 9 godzin w tygodniu

W przepisach regulujących czas pracy kierowcy zawodowego na próżno szukać bezpośredniej definicji tytułowej „piętnastki”, czyli maksymalnego czasu pracy kierowcy w ciągu doby. Można umownie przyjąć, że „piętnastka” to maksymalny czas pracy kierowcy w ...
TSL PRO Sp. z o.o.

NIP: 537-26-49-053
KRS: 0000798669
Adres biura:
ul. Sidorska 117 C
21-500 Biała Podlaska

budynek serwisu VOLVO ETMUS
wejście od szczytu budynku - III piętro
info@transportowcy.com.pl +48 720 858 550